ABCDE, daar kun je wat mee!

Hoe stressbestendig bent u in acute medische situaties? Weet u welke vitale parameters kunnen wijzen op een sepsis?

 

In deze workshop nemen wij u mee in een levensecht scenario waarbij wij u, door gebruik te maken van de ABCDE-methodiek, handvatten bieden in zowel denken als handelen in complexe situaties. Na afloop bent u in staat een levensbedreigende situatie snel vast te stellen en weet u hoe te handelen tot de ambulance er is. 

 

Klinische beslisregels in de huisartsen spoedzorg

In de geneeskunde maken we steeds meer gebruik van klinische beslisregels; dit geldt ook zeker voor de huisartsgeneeskunde. Ook in de spoedzorg zijn er meerdere beslisregels voor de huisarts beschikbaar, denk bijvoorbeeld aan de beslisregel longembolie.

 

In dit onderdeel besteden we aandacht aan de voor de huisarts beschikbare beslisregels, met de focus op de spoedzorg. Hoe bruikbaar zijn de regels, zijn ze voor de huisarts gevalideerd en wat zijn de sterke en zwakke punten van het gebruik van deze regels?

 

Rampen in de dagpraktijk

“Opgestroopte mouwen! Maar hoe doe je dat dan?”

 

Het eerste deel van dit programma bestaat uit een interactief onderdeel, waarbij uw parate kennis op het gebied van Opgeschaalde Zorg wordt getoetst. Tijdens het tweede onderdeel wordt, met deelname vanuit de zaal, een casus besproken.

 

Jongleren met spoed in de dagpraktijk

In de dagpraktijk is er een toenemende bedrijvigheid van wat wij inmiddels als “reguliere zorg” zien, waarbij het deel van de zorg dat voorheen bij de tweede lijn lag naar de huisarts is overgebracht.  Het efficiënt leveren van deze zorg vergt een goede organisatie van de praktijk. Past daar de spoedzorg nog wel in, en zo ja, hoe? Door middel van prikkelende stellingen aan de zaal, en met onderbouwing van onderzoeksresultaten van IQ-Healthcare, wordt u geïnspireerd de spoedzorg in uw eigen praktijk van nieuwe impulsen te voorzien.